Hvordan linke Google Analytics med Google Ads?

Hvis du knytter sammen Google ads og analytics så kan du se hele kundesyklusen din fra de eksponeres for annonser, til de kommer inn på siden.

Hallgeir Gustavsen

Hvorfor bør du knytte sammen Google Ads og Analytics?

Hvis du knytter sammen Google ads og Analytics så kan du bland annet gjøre:

 1. Logg på Google Analytics.

  Husk at du kan også: Du kan også åpne Analytics fra Google Ads-kontoen din. Klikk på Verktøy og innstillinger-ikonet , velg Google Analytics, og følg deretter resten av veiledningen nedenfor.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil koble sammen.
 3. Klikk på Google Ads-tilknytning i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny tilknyttet kontogruppe.
 5. Velg Google Ads-kontoene du vil koble til, og klikk så på Fortsett.

  Hvis du har en Google Ads konto, må du velge den for å koble den.

  Du kan eventuelt klikke på Alle som kan tilknyttes for å velge alle de administrerte Google Ads-kontoene. Deretter kan du velge bort enkeltkontoer.
 6. Skriv inn en tittel på denne tilknyttede kontogruppen.
 7. Slå tilknytningen for hver rapporteringsvisning i området der du vil motta Google Ads-data.
 8. Hvis du vil, kan du velge Slå på visningsrapportering for Google Displaynettverk for at disse dataene også skal tas med i hver rapporteringsvisning.
 9. Hvis du allerede har slått på automatisk merking i Google Ads-kontoene dine, eller hvis du vil la prosessen for tilknytning automatisk slå på automatisk merking i Google Ads-kontoene, kan du gå videre til neste trinn.

  Hvis du imidlertid ønsker å merke Google Ads-tilknytningene dine manuelt, klikker du på Avanserte innstillinger > La innstillingene for automatisk merking stå som de er.
 10. Klikk på Knytt sammen kontoene.

Hvordan kan du fjerne kobling mellom Google Ads og Analytics

Hvis du ønsker å fjerne kobling til alle Google annonse-kontoene i en tilknyttet kontogruppe fra Analytics-området, må du slette hele den tilknyttede kontogruppen.

Hvis du har flere Google Ads-kontoer i en tilknyttet kontogruppe, og ønsker å oppheve koblingen til bare noen av kontoene fra Analytics-området ditt, kan du følge instruksjonene for endring av en tilknyttet kontogruppe (i den forrige delen).

Slik sletter du en hel tilknyttet kontogruppe:

 1. Logg på Google Analytics..
  Merk: Det er også enkelt å åpne Analytics fra Google Ads-kontoen din. Klikk på Verktøy og innstillinger-ikonet , velg Google Analytics, og følg deretter resten av veiledningen nedenfor.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil fjerne tilknytningen til.
 3. Klikk på Google Ads-tilknytning i Område-kolonnen.
 4. I tabellen klikker du på den tilknyttede kontogruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett den tilknyttede kontogruppen.
 6. Klikk på Slett i forgrunnsvinduet for å bekrefte slettingen.

Sletter du koblingen, så går det da naturligvis ingen data mellom lengre.

 • Da kan du ikke lenger se Google Ads-data (f.eks. klikk, visninger, CPC osv.) i Analytics-rapportene dine. Øktdataene som stammer fra før tidspunktet da du fjernet kontoens tilknytning, er fortsatt tilgjengelige. Nye økter som stammer fra klikk i disse tilknyttede Google Ads-kontoene etter at du har fjernet tilknytningen, vises som (not set).
 • Nye brukere blir ikke lenger samlet inn til remarketinglistene dine i Analytics.
 • Analytics-målene, -netthandelstransaksjonene og -beregningene du har konfigurert, blir ikke lenger importert til Google Ads.
  Si hei!