Hvordan planlegge webprosjekter?

- få mest mulig utav planleggingen

Hallgeir Gustavsen

"Planleggingen er halve jobben" er det mange som sier. Jeg er helt enig. Når man jobber med webprosjekter så er planleggingen det som skal legge grunnlaget for at alle vet hva som skal gjøres, hvem man ønsker å snakke til og hva man ønsker at siden skal gjøre til slutt.

Med god planlegging når man lager nettsider så slipper man unna mye av gjetninger og endringer som ofte skjer etter et prosjekt er levert.

Hvordan best planlegge en nettside?

Strategimøte og det å legge en bra plan.

Si hei!