Sparringpod

Sparringpod – a kon-ver-sey-shun

Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Castbox Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Stitcher Logo

Sparringpod is a place for the marketing, creative and leadership minded. Those who work in these categories and would like to share ideas and talk about interesting things. Sparringpod aims to feed the mind, inspire interesting ideas/topics and hear from interesting people. We hope that along the way we help to develop those minds and stir up questions within marketing, creating and leadership. Together with our guests we explore the industry they work in, what has made them successful and the journey along the way. As well as answering any question our audience may have on the different subjects

Jeg har vært på sosiale medier i snart 150 år 😉 og har jobbet med salg og web 🌐 siden 1998. Erfaringen han har opparbeidet seg er omfattende. Han har tidligere bygd opp merkevarer i form av podcaster 🎙️og flere nettprosjekter, og i dag er han digital rådgiver for bedrifter, og jobber både med gode nettsider og annonser, samt synlighet på digitale flater. Hallgeir holder foredrag om markedsføring, salg og sosiale medier. Hans hovedfokus er på hvordan bedrifter kan maksimere sin sosiale profil og hvordan man kan benytte sosiale medier og ny teknologi til å effektivisere salgsprosesser. 📈'

Si hei!